• Dr. Mustafa Yaşar

    RTM Sistemi Kurucusu

RTM Sistemi

Re-Generation Therapy Method

RTM, Dr. Mustafa Yaşar’ın 20 yılı aşkın hekimlik tecrübesinden faydalanarak 25 farklı geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemini, modern tıbbın bulguları ile sentezleyerek oluşturduğu bütüncül (integratif) bir tanı ve tedavi sistemdir.

RTM, hastaya kendi tariflediği beden yapılarıyla yaklaşır, hastalığın sebebine iner, süreçle ilgilenir ve tedaviyi planlar.

DETAYLI BİLGİ

Bir insanın beden ve ruh yapısını anlayabilmek için öncelikle doğayı bilmemiz ve anlamamız gerekir.

HİPOKRATES